Yvonne Merkelbach

Logopedie & Adem- en stemtherapie

Onze Specialisaties

Het verbeteren of definitief veranderen van je stem zonder terugval is geen eenvoudig proces omdat het nauw verbonden is met ieders persoonlijkheid. Daarom heb ik ervoor gekozen om te werken met een combinatie van persoonlijke bewustwording/ervaring en logopedische technieken. Het experimenterende karakter van de stemtherapie verfijnt het gevoel waardoor de stem al spontaan verbetert. Door het toevoegen van logopedische methodes en technieken, zien we een optimalisatie van het resultaat: je stem wordt helderder en krachtiger. Je durft jezelf te laten horen!

Op deze manier werken vermindert verschillende stemklachten, waaronder heesheid, schorre stem, keelpijn of spanningsgevoel in het keelgebied, stembandknobbeltjes, poliepen, …

Deze synergie van methoden en technieken is ook zeer effectief gebleken bij ademhaling- en relaxatietherapie. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen, instructies en opdrachten leer je aandachtig te zijn voor de spanningssignalen van jouw lichaam. Je wordt stressbestendiger en krijgt opnieuw controle over je leven. Je klachten verminderen en je ademhaling wordt rustiger en je gunt jezelf een “adempauze”.

Vanuit mijn kennis en ervaring als adem- en stemtherapeut vind ik het belangrijk om naast de klassieke logopedische behandeling ook aandacht te geven aan de motivatie van de persoon, de persoonlijke groei en verantwoordelijkheid, het belang ook open te staan voor elke samenwerking (met andere begeleiders, psycholoog, NKO-arts,…) die de therapie zal optimaliseren.

Tijdens een eerste gesprek bespreken we samen de reden van uw afspraak, de mogelijkheden van het verloop van de behandeling. U neemt alvast een (eventuele) voorschrift van de dokter mee, kleefbriefje van de mutualiteit en alle informatie die u nuttig acht.


STEMTHERAPIE

• Stemstoornissen: het kan een organische stemstoornis zijn, een afwijking aan het stemapparaat zelf zoals een verdikking, poliep, knobbel, het kan ook een functionele stemstoornis zijn door verkeerd stemgebruik of verkeerd functioneren van het strottenhoofd. Functionele stemstoornissen worden beïnvloed of (mede)veroorzaakt door slecht gewoonten, stress, emotie, …

• Symptomen van stemstoornissen kunnen zijn:
o Heesheid of schorre stem (dysphonie)
o Geen stemgeluid (afonie)
o Vermoeidheid of pijnlijk gevoel na het spreken
o Regelmatig keelschrapen
o Gevoel van een “prop” in de keel

ADEM & RELAXATIETHERAPIE

• Ademstoornissen : verkeerde spreekadem, hyperventilatie, stemproblemen, longproblemen (waaronder astma), benauwdheid, vage keelklachten,…

• Spanningsklachten: hoofdpijn, burn-out, slaapproblemen, “kort lontje hebben”, negatieve gevoelens, vermoeidheid,…

• Andere chronische klachten en vage lichamelijke pijnen

WORKSHOPS, WEEKENDEN EN INSPIRATIEBOXEN

Het uitwisselen van ervaringen rond je eigen adem- en stemgebruik en dat van de andere, geeft je nieuwe inzichten.

De inspiratieboxen zijn bedoeld voor het hele gezin. Het gaat erom jezelf en elkaar als gezin te ontdekken.

Meer informatie over het volledige aanbod vindt u op de website www.myinspira.be